Zakładanie spółek

 

W porównaniu z jednoosobową działalnością gospodarczą, prowadzenie biznesu w formie spółki daje przedsiębiorcom benefity w postaci redukcji ryzyka gospodarczego połączone z atrakcyjnymi formami opodatkowania. Osiągając pewną skalę prowadzonego biznesu, zawiązanie spółki lub przekształcenie w nią jednoosobowej działalności gospodarczej, staje się wręcz jedynym racjonalnym wyborem.

 

Zakładanie spółek – oferta

 

Dla tych przedsiębiorców, którzy dopiero myślą o założeniu spółki, przygotowaliśmy możliwość kompleksowego doradztwa w tym zakresie. Radcowie prawni, adwokaci i doradcy podatkowi, wspólnie podczas konsultacji prawno-podatkowej doradzają jaką formę spółki wybrać i na jaki konkretny rodzaj spółki się zdecydować.

Nasi Klienci mogą liczyć na rekomendacje prawne i podatkowe w zakresie:

 • Definiowania zasad odpowiedzialności osób fizycznych za zobowiązania spółki,
 • Nakreślenia stopnia ekspozycji na ryzyko reprezentantów spółki w danym rodzaju planowanej działalności gospodarczej,
 • Ustalania i wyliczania obciążeń publiczno-prawnych związanych i niezwiązanych z osiąganiem przez spółkę dochodów,
 • Omówienia stopnia skomplikowania i kosztowności obsługi danego rodzaju spółki w przyszłości,
 • Przygotowania dedykowanej umowy spółki zabezpieczającej interesy wspólników oraz określającej ich prawa i obowiązki,
 • Przeprowadzenia procesu założenia i rejestracji spółki przez dedykowanego prawnika, łącznie z reprezentacją przed sądem rejestrowym,
 • Wsparcia prawnego przy pozyskaniu ewentualnych zgód korporacyjnych.

Przedsiębiorcom (wspólnikom oraz zarządom spółek), którzy prowadzą już swoje przedsiębiorstwa w formie spółki osobowej lub kapitałowej, prawnicy Kancelarii Prawnej Skarbiec świadczą doradztwo prawne i podatkowe w zakresie:

 • Pełnego wsparcia prawnego (radcy prawnego lub adwokata) zarówno w zakresie udzielania rekomendacji jak również reprezentacji spółek przed organami administracji państwowej,
 • Obsługi korporacyjnej spółek, związanej z przygotowywaniem i weryfikacją dokumentacji korporacyjnej i handlowej,
 • Doradztwa podatkowego, świadczonego w osobach dedykowanych doradców podatkowych, w zakresie podatków CITVAT oraz PIT,
 • Księgowości wraz z prowadzeniem ksiąg handlowych oraz pełną obsługą kadrowo-płacową przez biuro rachunkowe Skarbiec Corporate Services sp. z o.o.

Jaki rodzaj spółki wybrać – spółkę osobową czy spółkę kapitałową? A może spółkę cywilną?

 

Spółki osobowe

 

Spółki osobowe oparte są na osobach fizycznych lub innych podmiotach gospodarczych, którzy mogą być wspólnikami spółek osobowych. Ta forma prowadzenia działalności oferuje przede wszystkim odformalizowany sposób funkcjonowania w przestrzeni gospodarczej – np. niższe koszty obsługi prawnej związanej z bieżącym funkcjonowaniem podmiotu, takich jak na przykład koszty notarialne. Zapewnia również większą elastyczność w kreowaniu stosunków wewnętrznych pomiędzy wspólnikami, choćby przy tworzeniu umowy spółki. Jednak spółki osobowe cechuje większa, niż w przypadku spółek kapitałowych, odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.

Wśród spółek osobowych wyróżnia się spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne.

Zakładanie i rejestracja spółek jawnych »   

Zakładanie i rejestracja spółek partnerskich »   

Zakładanie i rejestracja spółek komandytowych »   

Zakładanie i rejestracja spółek komandytowo-akcyjnych »

Wyróżnienia na tle w/w. podmiotów wymaga spółka jawna, która może być ciekawym wyborem dla przedsiębiorców, których ekspozycja na ryzyko gospodarcze jest niewielka, a przy prowadzeniu działalności na niewielką skalę, zależy im na prostej obsłudze zarówno na gruncie prawnym, jak i księgowym (spółka jawna może prowadzić księgowość na zasadzie książki przychodów i rozchodów).

Inną, wartą rozważenia spółką osobową, jest spółka komandytowa, która wprawdzie nie cechuje się już uproszczoną buchalterią, ale ogranicza odpowiedzialność niektórych spośród wspólników, a tym, którzy ponoszą odpowiedzialność, oferuje atrakcyjne opodatkowanie.

 

Spółki kapitałowe

 

Spółki kapitałowe, w odróżnieniu od spółek osobowych, cechuje znacznie większe bezpieczeństwo prowadzenia działalności, zwłaszcza w kontekście odpowiedzialności osób fizycznych za zobowiązania spółki. W pewnych okolicznościach, zarządy spółek kapitałowych mogą być zwolnione z odpowiedzialności subsydiarnej za zobowiązania tych spółek, a wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółek kapitałowych w ogóle. Struktura wewnętrzna oraz regulacje dotyczące funkcjonowania spółek kapitałowych charakteryzują się wprawdzie większym formalizmem niż w przypadku spółek osobowych, jednak w wielu przypadkach okoliczność ta nie jest decydująca przy wyborze formy prowadzenia działalności. Prowadzenie spółek kapitałowych jest także często droższe niż spółek osobowych, jednak wspólnicy i zarządy spółek kapitałowych zwykle decydują się na ponoszenie kosztów stałej obsługi prawnej czy doraźnego doradztwa prawnego w celu osiągnięcia optymalnej korzyści w obszarze bezpieczeństwa prowadzenia działalności.

Wśród spółek kapitałowych wyróżniamy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz spółki akcyjne.

Zakładanie i rejestracja spółek akcyjnych »   

Zakładanie i rejestracja prostych spółek akcyjnych »

Zakładanie i rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością »   

Warto nadmienić, że spółka kapitałowa wcale nie musi być niekorzystnie opodatkowana. Pomimo dwukrotnego obłożenia daninami na rzecz fiskusa (na poziomie CIT i PIT), przy umiarkowanej (co nie znaczy, że małej) skali działalności, tj. obrotu do 2 mln € rocznie, nominalne opodatkowanie pieniędzy wypłaconych przez wspólnika w formie dywidendy wynosi 26,29%, co w porównaniu z jednoosobowym przedsiębiorcą, który wprawdzie odprowadza tylko 19% podatku, ale zobowiązany jest również ponosić ciężar składki zdrowotnej na poziomie 4,9% powoduje, że realne obciążenie jest wyższe o niecałe 2,5%. Spółka kapitałowa zatem wcale nie musi zrujnować portfela przedsiębiorcy.

 

Porównanie cech spółki osobowej i spółki kapitałowej

 

Rodzaj spółki

Osobowość prawna

Obowiązek wniesienia kapitału

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki

Pełna księgowość

Możliwość założenia
w S24

osobowa

brak

nie – z wyj. s.k.a. dla której minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł

każdy wspólnik bez ograniczeń całym swoim majątkiem (lub co najmniej jeden komplementariusz w przypadku s.k. i s.k.a.)

obowiązkowa tylko w przypadku sp.k. i s.k.a, w pozostałych – po przekroczeniu limitu 2 mln euro rocznego przychodu

jawna
i komandytowa

kapitałowa

tak

5 000 zł dla sp. z o.o., 100 000 zł dla s.a. i 1 zł dla p.s.a.

brak

odpowiedzialność ciąży na członka zarządu

tak

z o.o. i p.s.a.

 

Spółka cywilna

 

Odrębną formą spółki jest spółka cywilna, która może zostać założona i zarejestrowana w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Podsumowanie

 

Rozważając założenie i rejestrację spółki, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko różnice pomiędzy spółką osobową i spółką kapitałową. Należy rozważyć także charakterystyczne cechy każdej ze spółek, które predestynują je do konkretnych typów działalności gospodarczej, takie jak np. wysokość kapitału założycielskiego, sposób reprezentacji, zasady wypłat przyszłych zysków, udział w stracie czy otoczenie podatkowe itp.

Należy również mieć na uwadze, że zwykle, spółki zakłada się i rejestruje w sposób tradycyjny, tj. sporządzając umowę spółki, dokonując czynności przed notariuszem i składając wniosek o rejestrację spółki w KRS. Jednak czasami, jeśli okoliczności faktyczne to uzasadniają, odpowiedzialny i rzetelny prawnik, powinien doradzić założenie spółki w systemie S24 – głównie po to, aby nie narażać wspólników na niepotrzebne koszty.