Zakładanie spółek

 

Zakładanie spółek to usługa Kancelarii Prawnej Skarbie skierowana do podmiotów, które nie chcą tracić czasu na zgłębianiu skomplikowanych regulacji prawnych i rejestracyjnych, pozwalających na samodzielne założenie firmy. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki (osobowej lub kapitałowej) stało się już w Polsce powszechne. W 2021 roku zawiązano 17 177 nowych spółek, a tylko w październiku 2022 roku powstało kolejnych 4 701. W porównaniu z jednoosobową działalnością gospodarczą prowadzenie biznesu w formie spółki daje przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa związanego z ochroną majątku oraz większe możliwości oszczędności podatkowych. Przy odpowiedniej skali biznesu, zawiązanie spółki lub przekształcenie w nią jednoosobowej działalności gospodarczej, staje się wręcz jedynym sensownym wyborem.

 

Zakładanie spółek – oferta

 

Dla tych przedsiębiorców, którzy dopiero myślą o założeniu spółki, przygotowaliśmy w Kancelarii Prawnej Skarbiec możliwość kompleksowego doradztwa w tym zakresie. Radcowie prawni, adwokaci i dorady podatkowi, wspólnie podczas konsultacji prawno-podatkowej doradzają jaką formę spółki wybrać i na jaki konkretny rodzaj spółki się zdecydować.

Nasi Klienci mogą liczyć na rekomendacje prawne i podatkowe w zakresie:

 • Definiowania zasad odpowiedzialności osób fizycznych (zarządu spółki) za zobowiązania spółki,
 • Nakreślenia stopnia ekspozycji na ryzyko reprezentantów spółki w danym rodzaju planowanej działalności gospodarczej,
 • Ustalania i wyliczania obciążeń publiczno-prawnych związanych i niezwiązanych z osiąganiem przez spółkę dochodów,
 • Omówienia stopnia skomplikowania i kosztowności obsługi danego rodzaju spółki w przyszłości,
 • Przygotowania dedykowanej umowy spółki zabezpieczającej interesy wspólników oraz określającej ich prawa i obowiązki,
 • Przeprowadzenia procesu założenia i rejestracji spółki przez dedykowanego prawnika, łącznie z reprezentacją przed sądem rejestrowym,
 • Wsparcia prawnego przy pozyskaniu ewentualnych zgód korporacyjnych.

Przedsiębiorcom (wspólnikom oraz zarządom spółek), którzy prowadzą już swoje przedsiębiorstwa w formie spółki osobowej lub kapitałowej, prawnicy Kancelarii Prawnej Skarbiec świadczą doradztwo prawne i podatkowe w zakresie:

 • Pełnego wsparcia prawnego (radcy prawnego i/lub adwokata) zarówno w zakresie udzielania rekomendacji jak również reprezentacji spółek przed organami administracji państwowej,
 • Obsługi korporacyjnej spółek, związanej z przygotowywaniem i weryfikacją dokumentacji korporacyjnej i handlowej,
 • Doradztwa podatkowego, świadczonego w osobach dedykowanych doradców podatkowych, w zakresie podatków CIT, VAT oraz PIT,
 • Księgowości wraz z prowadzeniem ksiąg handlowych oraz pełną obsługą kadrowo-płacową przez biuro rachunkowe Skarbiec Corporate Services sp. z o.o.

Jaki rodzaj spółki wybrać – spółkę osobową czy spółkę kapitałową? A może spółkę cywilną?

 

Spółki osobowe

 

Spółki osobowe oparte są na osobach fizycznych lub innych podmiotach gospodarczych, którzy mogą być wspólnikami spółek osobowych. Ta forma prowadzenia działalności oferuje korzystniejsze warunki finansowe (niższe obciążenia publiczno-prawne) oraz odformalizowany sposób funkcjonowania w przestrzeni gospodarczej – np. niższe koszty obsługi prawnej związanej z bieżącym doradztwem prawnym i podatkowym. Zapewnia również większą elastyczność w kreowaniu stosunków wewnętrznych pomiędzy wspólnikami, choćby przy tworzeniu umowy spółki. Jednak spółki osobowe cechuje większa, niż w przypadku spółek kapitałowych, odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.

Wśród spółek osobowych wyróżnia się spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne.

Zakładanie i rejestracja spółek jawnych »   

Zakładanie i rejestracja spółek partnerskich »   

Zakładanie i rejestracja spółek komandytowych »   

Zakładanie i rejestracja spółek komandytowo-akcyjnych »

 

Spółki kapitałowe

 

Spółki kapitałowe, w odróżnieniu od spółek osobowych, cechuje znacznie większe bezpieczeństwo prowadzenia działalności, zwłaszcza w kontekście odpowiedzialności członków zarządów za zobowiązania spółki. W pewnych okolicznościach, zarządy spółek kapitałowych mogą być zwolnione z odpowiedzialności subsydiarnej za zobowiązania tych spółek, a udziałowcy spółek kapitałowych nie odpowiadają za zobowiązania tych spółek w ogóle. Struktura wewnętrzna oraz regulacje dotyczące funkcjonowania spółek kapitałowych charakteryzują się wprawdzie większym formalizmem niż w przypadku spółek osobowych, jednak w wielu przypadkach okoliczność ta nie jest decydująca przy wyborze formy prowadzenia działalności. Prowadzenie spółek kapitałowych jest także często droższe niż spółek osobowych, jednak wspólnicy i zarządy spółek kapitałowych zwykle decydują się na ponoszenie kosztów stałej obsługi prawnej czy doraźnego doradztwa prawnego w celu osiągnięcia optymalnej korzyści w obszarze bezpieczeństwa prowadzenia działalności.

Wśród spółek kapitałowych wyróżniamy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz spółki akcyjne.

Zakładanie i rejestracja spółek akcyjnych »   

Zakładanie i rejestracja prostych spółek akcyjnych »

Zakładanie i rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością »   

Zakładanie i rejestracja spółek cywilnych »   

 

Porównanie cech spółki osobowej i spółki kapitałowej

 

Rodzaj spółki

Osobowość prawna

Obowiązek wniesienia kapitału

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki

Pełna księgowość

Możliwość założenia
w S24

osobowa

brak

nie – z wyj. s.k.a. dla której minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł

każdy wspólnik bez ograniczeń całym swoim majątkiem (lub co najmniej jeden komplementariusz w przypadku s.k. i s.k.a.)

obowiązkowa tylko w przypadku s.k. i s.k.a, w pozostałych – po przekroczeniu limitu 2 mln euro rocznego przychodu

jawna
i komandytowa

kapitałowa

tak

5 000 zł dla sp. z o.o., 100 000 zł dla s.a. i 1 zł dla p.s.a.

do wysokości wniesionego wkładu w sp. z o.o., przy s.a. i p.s.a. brak odpowiedzialności akcjonariuszy, ponosi ją spółka

tak

z o.o. i p.s.a.

 

Spółka cywilna

 

Odrębną formą spółki jest spółka cywilna, która może zostać założona i zarejestrowana w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Podsumowanie

 

Rozważając założenie i rejestrację spółki, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko różnice pomiędzy spółką osobową i spółką kapitałową. Należy rozważyć także charakterystyczne cechy każdej ze spółek, które predestynują je do konkretnych typów działalności gospodarczej, takie jak np. wysokość kapitału założycielskiego, sposób reprezentacji, zasady wypłat przyszłych zysków, udział w stracie czy otoczenie podatkowe itp.

Należy również mieć na uwadze, że zwykle, spółki zakłada się i rejestruje w sposób tradycyjny, tj. sporządzając umowę spółki, dokonując czynności przed notariuszem i składając wniosek o rejestrację spółki w KRS. Jednak czasami, jeśli okoliczności faktyczne to uzasadniają, odpowiedzialny i rzetelny prawnik, powinien doradzić założenie spółki w systemie S24 – głównie po to, aby nie narażać wspólników na niepotrzebne koszty.